Monitoring na Rzeszowskich Bulwarach dla większego bezpieczeństwa mieszkańców
/zdjecie/male/51/1F9ehpG9jfSMzI4
W maju 2017 roku, w związku z pojawieniem się ostatnimi czasy potrzebami mieszkańców dot. zwiększenia bezpieczeństwa, zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o rozważenie możliwości montażu monitoringu wideo na Rzeszowskich Bulwarach. Zapewniono mnie, że Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej jest na etapie uzgadniania warunków technicznych zamontowania kamer na słupach oświetlających bulwary. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach projektu transgranicznego z miastem Ivanofrankivsk, z dofinansowaniem unijnym 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie projekt jest na etapie oceny w konkursie. Jeżeli projekt nie zostanie zakwalifikowany do ww. dofinansowania czynione będą starania o dofinansowanie zadania z innego zewnętrznego źródła. Dopiero w ostateczności rozbudowa monitoringu będzie wykonywana wyłącznie ze środków własnych.

Galeria