Oświetlenie ścieżki rowerowej od Mostu Zamkowego do ul. Narutowicza oraz monitoring na Bulwarach
/zdjecie/male/52/0fsfxeWBEBxQTEP
11 lipca 2017 roku zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o przekazanie informacji dotyczącej stanu przygotowań do realizacji inwestycji dot. oświetlenia ścieżki rowerowej pomiędzy Mostem Zamkowym a Mostem na ul. Narutowicza. Dodatkowo poprosiłem o przekazanie informacji na jakim etapie jest pozyskiwanie środków z projektu transgranicznego z miastem Ivanofrankivsk dot. pozyskania środków na monitoring na Bulwarach. W odpowiedzi otrzymałem informację, że opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza”. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2018 r. W sprawie monitoringu na Bulwarach, w związku z informacją otrzymaną od lidera wspólnego projektu (miasta Ivano-frankivsk) o negatywnej ocenie złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania, podjęte zostaną starania o zabezpieczenie środków z oszczędności poprzetargowych.

Galeria