Realizacja psich parków na Bulwarach i w Parku Sybiraków
/zdjecie/male/53/5l6cx7LRLHPT1td
Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą o zarezerwowanie w budżecie miasta 2017, środków na realizację psich parków na terenie miasta, na Bulwarach i w Parku Sybiraków w kwocie 200 tys. zł, po 100 tys. zł na każdą inwestycję. Rezerwacja środków i rozpoczęcie postępowania przetargowego jeszcze w tym roku, umożliwiłyby korzystanie z tych obiektów w I kwartale 2018 r. Ratusz zapewnił, że czynione będą starania o ujęcie środków finansowych na te cele w budżecie na 2018 rok. Poinformowano mnie również, że opracowane zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku nie przewiduje inwestycji związanej z budową parku dla psów. Natomiast Park Sybiraków posiada nieuregulowany stan prawny i w związku z powyższym nie planuje się realizacji nowych inwestycji do czasu uregulowania kwestii własnościowych obiektu. Po zabezpieczeniu środków finansowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie wytypuje dogodną lokalizację na terenie miasta Rzeszowa w celu realizacji parku dla psów.

Galeria