/zdjecie/male/45/1bvMT9fa1zbQ8BE
26 stycznia 2016 roku zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o rozważenie wprowadzenia do budżetu środków w wysokości ok. 50 tys. zł, z przeznaczeniem na zamontowanie stałej trybuny na rzeszowskim skateparku na ok. 300 miejsc siedzących. Podczas sesji Miasta Rzeszowa prosiłem również o wprowadzenie do budżetu inwestycji pt. „Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi” w okolicach ulicy Zawiszy Czarnego. Uzyskałem zapewnienie, że budowa trybuny zostanie zaproponowana do ujęcia w budżecie miasta na 2016 r. po uzyskaniu oszczędności przetargowych na innych zadaniach. Będą również czynione starania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w sprawie budowy przejścia podziemnego.
/zdjecie/male/44/7PJeFOwJQKUKKn8
Podczas grudniowej sesji zwróciłem się z trzema prośbami do Prezydenta: o zabezpieczenie środków na oświetlenie ul. Sympatycznej, dopisanie do znaku zakazu wjazdu na Osiedle Pułaskiego adnotacji „nie dotyczy kierowców dowożących dzieci do żłobka” oraz o udzielenie informacji na temat planowanych inwestycji dot. kanalizacji dla gospodarstw domowych w okolicach ul. Leśna 4. W odpowiedzi, Prezydent zapewnił, że podejmie starania o wykonanie oświetlenia, natomiast oznakowanie drogi na Pułaskiego należy do zarządcy tego terenu, czyli Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
/zdjecie/male/43/xM9XS55PM5EFqAn
13 października 2015 roku, w imieniu mieszkańców oraz pieszych, którzy codziennie przekraczają przejście w okolicach ul. Jagiellońskiej i Lisa-Kuli, zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o regulację świateł celem sprawnego i szybkiego ruchu pieszych. Od czasu wprowadzenia systemu inteligentnego zarządzania transportem publicznym czas oczekiwania na zielone światło znacznie się wydłużył, co wpływa na duże zdenerwowanie pieszych oraz przekraczanie przejścia na czerwonym świetle. W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie o wprowadzeniu zmiany w algorytmie sterowania i skróceniu czasu oczekiwania na sygnał zielony na przejściach dla pieszych. Sygnał zielony wzdłuż ul. Lisa-Kuli ma też być uruchamiany automatycznie.
/zdjecie/male/42/1d3ZtNV7H1SSR1G
Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą o rozważenie zakupu działek będących własnością firmy Wikana przy hali na Podpromiu. Teren docelowo mógłby się stać miejscem pod budowę parkingu umożliwiającego bezpieczne parkowanie samochodom odwożącym dzieci do przedszkola oraz zabezpieczy potrzeby parkingowe dla rozbudowującej się hali. Dodatkowo, proszę o rozważenie zakupu terenu, na którym wkrótce ma powstać nowy blok, a teren jest zlokalizowany pomiędzy ul. Lenartowicza i Podpromie. Jest to teren po, m.in. byłej pizzerii Grafitti. Dla tego terenu jest wydane pozwolenie na budowę na parking, który odciążyłby znacznie mieszkańców.
1 2 3 4 5