/zdjecie/male/41/tF9f2OSDGlZkDbc
W trakcie majowej sesji zwróciłem się z prośbą o remont chodnika od strony ul. Słowackiego w kierunku wejścia na ul. Dekerta oraz wykonanie chodnika obok budynku przy ul. Langiewicza 1, w związku z usunięciem dotychczasowego przejścia. W odpowiedzi otrzymałem informację, że chodnik przy ul. Słowackiego jest w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej i uznano, iż jest w „dobrym stanie technicznym”. Miejsce, które wymaga remontu jest w utrzymaniu właściciela prywatnej posesji. W związku z tym Straż Miejska w Rzeszowie podejmie działania mające na celu „wyegzekwowanie od właściciela naprawę chodnika”. Z kolei, teren, na którym znajdował się chodnik przy ul. Langiewicza stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej, która podjęła decyzję o jego likwidacji.
/zdjecie/male/40/0GULyDkrnR1t8vj
26 maja 2015 roku zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Rzeszowa na wykonanie dokumentacji dla Domu Kultury oraz kompleksowego zagospodarowania tego terenu (ul. Graniczna, ul. Zielona), uwzględniając wykonanie boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci. Ze względu na prace przy budowie filii RDK przy ul. Herbowej oraz rozbudowę domów kultury na Osiedlach Przybyszówka i Słocina, rozpatrzenie mojego wniosku zostało niestety odłożone na późniejszy termin.
/zdjecie/male/39/ZnZ5MXWA9swEXk2
W imieniu mieszkańców Miasta Rzeszowa, 26 maja 2015 roku, zwróciłem się z prośbą o wykonanie badań nt. umożliwienia jazdy rowerem po buspasach w miejscach, w których nie ma ścieżek rowerowych. W odpowiedzi otrzymałem informację, że „Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” ma na celu m.in. skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego. Przygotowane w ramach umowy i wdrożone projekty organizacji ruchu oraz programy sterowania ruchem bazują na założeniu, że pojazdy jednośladowe nie poruszają się buspasami. Zmiany w zakresie dopuszczenia korzystania z buspasów przez rowerzystów mogą wpłynąć na rezultaty projektu. Projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” zrealizowany w Rzeszowie dedykowany jest transportowi publicznemu. Zapewnienie utrzymania osiągniętych rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat, od chwili zakończenia projektu, jest obowiązkiem beneficjenta – Gminy Miasto Rzeszów. Poruszanie się rowerzystów po buspasach spowodowałoby znaczne ograniczenie prędkości autobusów oraz stanowiło realne zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z rowerów”.  
/zdjecie/male/36/1nd1L4NjPZ4jDRp
Zwrócił się do mnie mieszkaniec celem udzielenia mu informacji na temat terminu zakończenia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego terenu Staromieście - Brzeźnik.
1 2 3 4 5