Wspólnie z kolegami z innych kół lokalnych przeprowadzili akcje Uwalniamy książki która miała na celu zebranie  książek oraz przekazanie ich bibliotekom. Rzeszowskie struktury zebrały ok. 870 książek które zostały przekazane bibliotece w Sanoku. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, i została dobrze przyjęta. W tej akcji miałem okazję odpowiadać za działania odbywające się w Rzeszowie. 
/zdjecie/male/13/1VvOYP20jghAr1M
Rzeszowskie Forum Polityczne – stanowi płaszczyznę do wymiany poglądów dla młodzieżówek partyjnych działających na terenie Rzeszowa. Wraz z kolegami z innych młodzieżówek zainicjowaliśmy cykl debat której uczestnikami byli młodzi działacze partyjnych młodzieżówek jak również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Gościliśmy i rozmawialiśmy z Jarosławem Reczkiem z UM o skutkach globalizacji i wpływie na naszą lokalną gospodarkę. Gościem forum była również Teresa Kubas-Hull z wiceprzewodnicząca Sejmiku Podkarpackiego z którą rozmawialiśmy na tematy związane z dotacjami unijnymi. Naszym gościem był również Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki z udziałem którego poruszane były tematy samorządowe. Więcej zdjęć w galerii 
/zdjecie/male/12/031FKMOjMTfwIcb
Konferencja Samorządowa „POkolenie Nowych Szans” - konferencja dla kandydatów na radnych struktur samorządowych. wraZ inicjatywy zarządu rzeszowskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” organizowałem i koordynowałem konferencję zatytułowaną „Pokolenie Nowych Szans”, której głównym celem ma była wymiana doświadczeń dotyczących działalności w strukturach samorządowych członków naszej partii w kontekście zbliżających się wyborów oraz dostarczenie potencjalnym kandydatom wiedzy na temat jego funkcjonowania.  Konferencja podzielona była tematycznie na dwa panele dyskusyjne. W każdym z nich udział brało dwóch prelegentów. Pierwszy dotyczył funkcjonowania samorządu terytorialnego, drugi roli strategii i przekazu medialnego w kampanii. W pierwszym z paneli wzięli udział Andrzej Dec – radny miasta Rzeszowa, który przygotował temat „Kierunki zmian w samorządzie” oraz Sławomir Miklicz radny sejmiku wojewódzkiego z prezentacją „Skuteczność w polityce”. Dyskusję w drugim panelu poprowadzili Robert Fila – radny powiatu stalowowolskiego, który przedstawił „Strategię w kampanii”, a w zastępstwie Jakuba Osiki Daniel Biłas z wątkiem „Przekaz medialny”.  
1 2 3 4 5